Αρχική

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των πολιτιστικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικές με τα πολιτιστικά προγράμματα που εκπονούνται σε σχολεία της Δυτικής Αττικής καθώς και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό. Στόχος μας είναι η προαγωγή του πολιτισμού στην εκπαίδευση, καθώς και η ανάδειξη των σχολικών δράσεων πολιτιστικού και πολιτισμικού περιεχομένου τόσο στην εκπαιδευτικό όσο και την ευρύτερη κοινότητα.

Advertisements